Visie

Mensen willen net als alles in de natuur groeien, dat is leven. Voorwaarde voor verdere ontwikkeling is natuurlijk dat basisbehoeften vervuld zijn. Mijn visie op ontwikkeling van mensen wordt ook ondersteund door het Menskennismodel dat weer afgeleid is uit de Human Dynamics. Iedereen beschikt in principe over drie belangrijke gebieden met eigen kwaliteiten, Hoofd-, Hart- en Buikgebied. Hoofdkwaliteiten gaan over toekomst, rode draden zien en nieuwe ideeen; Hartkwaliteiten gaan over het nu, associeren en organiseren; Buikkwaliteiten gaan over verleden, doelgerichtheid en informeren. Iemand ervaart balans, voldoening en volledigheid wanneer

Mijn ervaringen bevestigen dat 1 gebied natuurlijk aanwezig is zoals bijvoorbeeld Hart, zo iemand is van nature ontwikkeld in thema’s als verbondenheid, aandacht en zorgzaamheid. Ontwikkeling komt op gang via zijn tweede gebied om daarna in zijn derde gebied over te gaan. Die ontwikkeling gaat niet over het eigen maken van deelkwaliteiten van een gebied zoals bijv. plannen of informatie verzamelen bij Hoofd, maar om grotere thema’s als onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Pas als iemand zijn tweede gebied eigen heeft gemaakt, zal hij zich bewust worden van thema’s in zijn derde gebied, zoals bijvoorbeeld gelijkwaardigheid en continuïteit bij Buik.

Door te ontdekken wat jouw persoonlijke volgorde van kwaliteitsgebieden is, worden jouw ontwikkelpunten en groeipad helder. Dat vertaalt zich dan in een kernthema waarin je kunt leren bewegen. Angie kan je daarbij ondersteunen als coach.

Het is mogelijk dat je vanwege wat voor een reden dan ook aan het overleven bent en daardoor stress ervaart en niet aan ontwikkelen toekomt. Je houdt je staande met gedrag uit een kwaliteitsgebied waarvan je denkt dat dit verwacht wordt. Erkenning voor het natuurlijke primaire kwaliteitsgebied mist dan. Inzicht in hoe oud dat is, onderzoeken wat het je kost om te overleven, zelf erkennen van die kwaliteiten, betekent ze vrijgeven en zichtbaar maken aan anderen en zo kiezen voor groei, leven. Dit vertaalt zich vaak in meerdere kernthema’s waarin je kunt leren bewegen. Dat is waarmee Angie helpt als counselor.