Teamcoaching

Teamverband

Ik ben er ook voor teams die onder professionaliseringsdruk minder plezier en meer stress ervaren dan ze wenselijk vinden. Samen gaan we op zoek waar elk van jullie krachten liggen en welke opties jullie hebben om de kwaliteit van jullie samenwerken te verbeteren.

Ik gebruik o.a. het menskennismodel om te onderscheiden welke primaire kwaliteiten elk van jullie inbrengt in jullie team. Een team dat fijn samenwerkt is een team waarin erkenning is voor de onderlinge verschillen en waarin alle kwaliteiten aanwezig zijn. We onderzoeken wat het resultaat voor jullie in de samenwerking betekent. Herkennen jullie elkaars primaire kwaliteiten? Zijn er bepaalde kwaliteiten die missen? Wat kunnen jullie met dit inzicht doen om de samenwerking te verbeteren, juist als er meer druk op jullie wordt uitgeoefent?