Advies/Coaching Managers

Voor Managers

Leiding geven betekent tegenwoordig vooral professionals ondersteunen in hun reis zelfstandigere teams te worden. Als dienend en transformationeel leider worden daarbij andere kwaliteiten van je gevraagd, passen deze wel bij je? Een belangrijke voorwaarde voor authentiek leidinggeven is zelfkennis. Je meest natuurlijke manier van communiceren is van invloed op hoe je het gedrag van anderen beoordeelt en het is ook bepalend voor jouw manier van leidinggeven. Veel leidinggevenden geven leiding op een manier zoals ze zelf aangestuurd willen worden, wat tot verschillende leiderschapsstijlen leidt (ieder met typische valkuilen, kwaliteiten en verwachtingspatronen).

Inzicht in jouw leiderschapsstijl en dillema’s die dat in jouw werk creeert, helpt je als manager effectiever te worden en beter in te spelen op wat er van jou gevraagd wordt als leidinggevende van professionals. O.a. met het menskennismodel kan Angie je daarin ondersteunen als coach.

De verandering naar zelfsturende teams kan net als andere veranderingen, stress geven bij uw medewerkers. Volgens de laatste onderzoeken lijdt 8% van de beroeps bevolking aan overspanning en burnout. Terwijl uw bedrijf daarvoor de kosten betaalt, vraagt het herstel al snel een half jaar tot een jaar. Angie kan u als adviseur/trainer ondersteunen in eerste stresssignalen tijdig te leren herkennen bij uw personeel en hoe u dat bespreekbaar kunt maken. Angie organiseert regelmatig een tweedaagse workshop en er zijn ook mogelijkheden voor maatwerkoplossingen.